Disclaimer

De website leylijnlabyrintluttenberg.nl (‘website’) is een online informatieservice die wordt aangeboden door Leylijn Labyrint Luttenberg op voorwaarde dat u zich houdt aan de onderstaande voorwaarden en bepalingen. Lees deze aandachtig door voordat u de site bezoekt of gebruikt. Door de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de onderstaande voorwaarden. Als u niet gebonden wilt zijn aan deze algemene voorwaarden, mag u de site niet bezoeken of gebruiken.

Leylijn Labyrint Luttenberg zal zich inspannen om correcte en actuele informatie te verstrekken die uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden is bedoeld. Desondanks kan de informatie die op de website wordt gepresenteerd onnauwkeurig, verouderd of onvolledig zijn. Leylijn Labyrint Luttenberg neemt geen enkele verantwoordelijkheid, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

Leylijn Labyrint Luttenberg zal er ook naar streven om de beschikbaarheid van de website te waarborgen en downtime tot een minimum te beperken. Hierbij zijn echter verschillende externe partijen betrokken. Als gevolg hiervan kan Leylijn Labyrint Luttenberg niet garanderen dat de website beschikbaar is en te allen tijde normaal en naar behoren functioneert. Leylijn Labyrint Luttenberg vraagt ​​om uw begrip en neemt geen verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid, downtime of andere sitefouten.

Aan de op de website gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Leylijn Labyrint Luttenberg neemt geen verantwoordelijkheid voor welke schade dan ook die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van of het vertrouwen op de informatie van de website. Noch van de activiteiten die worden gestart op basis van deze informatie.

Hoewel Leylijn Labyrint Luttenberg koppelingen kan publiceren die directe toegang bieden tot andere internetbronnen, waaronder websites, heeft Leylijn Labyrint Luttenberg geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die koppelingen en websites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of goedkeuring van de standpunten die erin worden verwoord.

Deze website en de inhoud ervan wordt beschermd door auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Met uitzondering van persoonlijk gebruik, mogen geen informatie en afbeeldingen worden gebruikt, verspreid of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Leylijn Labyrint Luttenberg.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.