Rituelen

Rituelen zijn van alle tijden en hebben al sinds de oertijd een vaste plek in de samenleving. Een ritueel is een symbolische handeling die ons helpt om bepaalde levensmomenten bewust, voelbaar en zichtbaar te maken. Er zijn veel benamingen voor: overgangsmoment, veranderingssituatie, sleutel- of scharnier moment, rite-passage enzovoort. Meer of minder bewust, vrijwillig of niet, de momenten waarmee het oude eindigt en het nieuwe begint, komen eens op ons pad.

Een ritueel kan daar een accent aan geven en er betekenis aan toevoegen. Het kan innerlijke ruimte voor een nieuw begin vrij maken. Dit geldt zowel voor zware beproevingen zoals overlijden, ziekte afscheid en verdriet, als ook voor zonnige situaties zoals een huwelijk, een geboorte een jubileum of een openingsceremonie.

Ook herinneringsbijeenkomsten nemen in onze samenleving een steeds belangrijkere plaats in. Samen de as uitstrooien van een dierbare, een boompje planten, een mooie gedenkplek inrichten of bijeen komen en fijne herinneringen uitwisselen. De behoefte om stil te staan bij bijzondere situaties is diep geworteld in het menselijk bestaan. Steeds meer mensen gaan op zoek naar een persoonlijke invulling voor de overgangsmomenten die op hun pad komen.

Situaties uit het verleden kunnen nog immer z’n weerslag hebben op het heden. Emoties die geen ruimte hebben gekregen kunnen ons gedrag en onze stemmingen behoorlijk beïnvloeden. Een gepast ritueel kan zelfs met terugwerkende kracht helend en bevrijdend zijn.

Rituelen rond belangrijke overgangsmomenten.

Om stil te staan, af te sluiten, te bedanken, te eren, te bevrijden, een punt te zetten en weer door te gaan, te gedenken, te vieren, een volgende fase in te gaan, een mijlpaal te markeren, los te laten, een belangrijke stap te bekrachtigen, afscheid te nemen, in te wijden, welkom te heten, een goede start te maken, het leven te vieren. Labyrinten kunnen hierbij dienend zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Een lichtjeslabyrint. (Ter ere van Allerzielen)
  • Een hartlabyrint, (Mensen kunnen de hartverbinding met hun overleden dierbaren voelen)
  • Een labyrint lopen om het nieuwe jaar te verwelkomen.
  • Een labyrint lopen voor de wereldvrede.
  • Een labyrint lopen voor de zonnewende. (Het inluiden van het begin van de zomer.)
  • Een labyrint lopen uit dankbaarheid.

 

– Annette Jansen Holleboom