Sage van een bijzondere boom op 'De Luttenberg".

In de loop der jaren en ook heden ten dage hebben er zich steeds bijzondere voorvallen voorgedaan op ‘De Luttenberg’. Ook in deze tijd profiteren nog vele Luttenbergers van ‘Gaia’, welke als beschermer optreedt van het aardse leven. Verhalen hierover worden nog steeds doorverteld van vader op zoon en van moeder op dochter. Zo blijft het mysterie van deze vaak bijzondere verhalen ons ook in deze tijd boeien. Onderstaande verhalen zijn opgeschreven, om doorgegeven te worden aan de jongere generatie.

SAGE VAN EEN BIJZONDERE BOOM OP DE LUTTENBERG.

Ongeveer 30 jaar terug kreeg mijn vader, die onder aan de berg woonde ernstige problemen met zijn knie. Hij wandelde destijds regelmatig een rondje over ‘De Luttenberg’. In het begin ging dat uitstekend, ondanks zijn leeftijd, maar na verloop van tijd ging het niet meer. Hij liep nog maar een klein rondje. Mijn vader zei steeds, dat komt door de reumatiek. Ik ben versleten. De mensen gingen in die jaren nog nauwelijks naar de dokter.

Op een middag trof hij tijdens zijn korte route over de berg, op een bepaalde plek een twintigtal personen aan met allerlei apparaten en meters. Het bleken studenten te zijn van de Rijksuniversiteit Groningen samen met hun professor. De professor vertelde, dat zij aan het onderzoeken waren, wat de effecten zijn van leylijnen in Nederland.

De professor vertelde mijn vader, dat er op deze plek een enorme straling van positieve energie was waargenomen. Het was zo intens dat je het gewoon zou kunnen voelen. Ook straalde er veel energie uit naar een boom in de nabijheid, zo werd verteld. Deze energie was zo sterk, dat de takken van de boom niet naar boven groeiden, maar dat de takken als het ware naar beneden bogen naar de zogenaamde energiebanen/leylijnen, die langs de boom in de aarde liepen.

De professor vertelde mijn vader dat hij veel positieve energie zou opdoen als hij met gestrekte armen tegen de stam van de boom zou gaan staan. En zo geschiedde. De volgende dag ging mijn vader weer een stukje wandelen tot aan de bewuste plek en deed opnieuw wat de professor had geadviseerd. En wonderbaarlijk, mijn vader voelde weer de krachtige straling!

Er ging een heel positief effect van uit. Mijn vader liep terug naar huis en voelde de pijn aan zijn knie nog nauwelijks. Hij herhaalde deze handeling nog enkele keren en na verloop van tijd kon hij het wandelpad over de hele berg weer lopen, zonder pijnklachten! En ging het na verloop van tijd toch weer iets minder met het lopen, dan was er maar één antwoord; “Mijn reumatiek wordt weer erger, ik moet weer naar mijn boom om energie te laden”. En zo gebeurde het telkens opnieuw en ging het lopen daarna weer helemaal prima. Tot op hoge leeftijd heeft mijn vader dit steeds herhaald.

 

Henk Holtmaat, Luttenberg.