De geschiedenis van labyrinten

Het jongste labyrint van West-Europa ligt op ‘De Luttenberg’ sedert augustus 2021.

Een kunstig opgevouwen pad…

Eén van de oudste labyrinten, nog volop in gebruik, bevindt zich in de kathedraal van Chartres in Frankrijk.

Sedert de bouw rond het jaar 1200, ligt hier pontificaal in het middenschip van deze kathedraal een prachtig natuurstenen, middeleeuws labyrint. Al meer dan 800 jaar dus en volledig in harmonie met het vroeg-gotische kerkgebouw. Veel eerder in voor Christelijke tijden, schijnt er op de heuveltop een heiligdom geweest te zijn, waar een moedergodin met haar kind werden vereerd. Chartres is nog steeds een bedevaartsoord.

Middeleeuwse labyrinten vertonen vaak een verdeling in vier kwadranten, een vergroting van de veel simpeler klassieke labyrinten met 7 of 11 omgangen.

Vanaf de 14/15de eeuw vinden we in Noord-Europa de overblijfselen van eenvoudige stenenkransen in de open lucht. De ‘Trojaborgen’ gebouwd met ter plaatse gevonden veldkeien. ‘Troja’ zou taalkundig komen van ‘thra, trajan, draian, trojan, trelle’ en zou vertaald kunnen worden met ‘draaien, drehen, turn’. En borg met ‘brucht, fort, veilige plek’.

Iedereen die wel eens een labyrint gelopen heeft weet hoezeer de term van toepassing is. Al lopende en draaiende komt men in een andere wereld.

Op Bolshoi Zayatsky, een onbewoond eilandje in de Witte Zee boven de poolcirkel, treffen we de resten aan van zo’n 14 trojaborgen, alle volgens het klassieke patroon en heel vaak gelegen aan zee. Ze zijn met tientallen verspreid over Zweden, Finland, Engeland, Duitsland en allang niet meer in de oorspronkelijke vorm aanwezig of zelfs geheel verdwenen.

Trojaborgen werden waarschijnlijk gebruikt bij zonne- en vruchtbaarheidsrituelen. Met het Troje uit de oudheid heeft de trojaborg niets te maken. We kunnen dus concluderen dat er van voor de 12de eeuw geen fysieke labyrinten bekend zijn, echter wel afbeeldingen.

Afbeeldingen zijn er vele, bijvoorbeeld rotstekeningen, vooral in het Middellandse Zeegebied. Het Kleitablet van Pylos (Gr) is 3200 jaren oud. Hierop op staat een klassiek labyrint afgebeeld. Een Romeins mozaïek is opgegraven in Conimbriga. Dit is één van de rijkste archeologische vondsten van Portugal. Zeer bekend is ook het Etruskische wijnkruikje gevonden in Tragliattella (plm. 500 v Chr.) met daarop een labyrint genaamd ‘truia’. Het betreft een bevrijd prinsesje op een paard en twee copulerende paren. Dit refereert aan een oud stripverhaal.

En zo zijn we aangekomen in de enorme verhalenwereld van oude en nieuwe mythen, sagen en sprookjes. Kortom het rijk van fantasie en speculatie. Het prinsesje wordt door een held gered uit een kerker, de onderwereld, een doolhof, of uit een labyrint.

Herodotus (plm. 450 v Chr.) schrijft over het ‘labyrint’ van koning Minos, maar dat is in Knossos nooit gevonden. Wel werd een groot complex met vele kamers, doorgangen en pilaren aangetroffen. Een waar doolhof, waarin zich ‘de mythe van Ariadne’ afspeelt.

Feit en fictie lopen hier door elkaar!   

Tegenwoordig zien we een steeds toenemende spirituele belangstelling voor labyrinten. Overal ter wereld zijn er vele bijgekomen, vooral in Amerika en Europa. In onze hectische tijd met vele onzekerheden zijn labyrinten een goed hulpmiddel om los te komen van de sleur van alledag.

 

Het Leylijnen Labyrint op “De Luttenberg” is eigenlijk een groot gebruiksvoorwerp op een unieke plek in een prachtige omgeving.

-Jan Slot
Initiatiefnemer van het labyrint “op de Borkeld” te Markelo, gemeente Hof van Twente.