De omgeving opnieuw leren verstaan

Stel je eens voor, hoe zou jij dit labyrint in deze Natuurlijke omgeving eigenlijk beleven, zoals je was als klein kind? Wat zou je opmerken, wat zou je denken en wat zou je er, wel of misschien juist niet, spontaan gaan doen? Welke bewegingen zouden zich door jou vanzelfsprekend ontvouwen wanneer je, weer heel even, was als toen?

Als we onszelf als het nog onbevangen kind, in relatie met onze omgeving, proberen te verstaan dan lijkt het over een onvoorstelbaar rijke diversiteit in unieke belevingen en bewegingen te gaan. Dit zou ons kunnen brengen bij het wezenlijke besef dat het intieme ervaren in relatie met onze omgeving niet “voor een ander” of “door een ander” kan worden gedacht en gedaan. Tegelijkertijd kunnen we wellicht in deze bewegingen wel zoiets als universele patronen herkennen. Dit zou dan misschien, net als in alle Natuur om ons heen, over ons voortdurende bewegen tussen verdwijnen en verschijnen of herstellen en manifesteren kunnen gaan. Hoe zou het zijn om dit volmaakt kwetsbaar en Natuurlijke gegeven wat openhartig te kunnen ontdekken en delen met elkaar? 

Zo tref ik in mijn levensloop telkens verschillende gerichtheden aan. Ik ken bijvoorbeeld de behoefte om mezelf autonoom te willen ontplooien en de neiging om erbij te willen horen of om veilig en vrij met al het andere samen te kunnen gaan. Daarnaast herken ik ook de wens om me terug te willen trekken of om me in een schulp te begeven. En dan is er het verlangen om samen te willen vallen met het grotere, een soort van thuis om in te kunnen rusten, als iets dat onvoorwaardelijk draagt. Een gang van, soms onbegrijpelijk, moeilijk tot zeer mooi, allebei. Pure waarde lijkt zich zo vanzelfsprekend wat te ontvouwen voor mij. Het is als het gaan van een telkens uniek Natuurlijke cyclus waarlangs ik, juist door het open erkennen van Natuurlijke kwetsbaarheid, mijn omgeving meer open, dieper, ruimer en ook realistischer tegemoet kan leren gaan. Kan het zijn dat uit authentieke verwondering, en een innerlijke bewustwording van onze vanzelfsprekende verbinding met alle Natuur, ook ons besef van duurzaam samenleven, in een ander  licht komt te staan? 

Mijn oorspronkelijke openheid is betrekkelijk ijverig en ook dwingend ingekleurd met verhalen waarin innerlijk en uiterlijk, onbewust en bewust of vraag en aanbod structureel zijn gescheiden van elkaar. Het zou kunnen zijn dat er uit dit grondbeginsel ook in ons, veelal onbewust, een soort van diepere scheiding is ontstaan. Het steeds naar buiten willen reiken en het eindeloos moeten streven lijkt, binnen ons huidige mens en wereldbeeld, als leidend principe op de voorgrond te staan. En het aanvaarden van ongewisse of ongerijmde Natuur is wellicht, als volstrekt ongrijpbaar gegeven, betrekkelijk ondergronds gegaan. Maar klopt het eigenlijk wel dat waarde van Natuur uit voortdurend manifesteren kan en moet ontstaan? Of openbaart zich alle unieke waarde in het grotere geheel juist daar, waar we als toegewijde boeddha of moedige krijger met een volledig open vizier, telkens weer van buiten, diep naar binnen en opnieuw naar buiten durven gaan? 

Vanuit deze invalshoek wens ik van harte dat dit bijzondere labyrint een plek zal zijn waar heel veel unieke, fijne en waardevolle ontdekkingen kunnen ontstaan. Opdat het ons samen mag inspireren om het Natuurlijke in onszelf en in alles, wat er  zoal met ons kan spelen, bewegen en veranderen, telkens opnieuw wat leren te verstaan. 

– Annet Tromp